Disclaimer

Door op 01-01-2010 00:00

Voorwaarden
– Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Aansprakelijkheid
– Tim-Koster.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze als gevolg van een bezoek aan deze website ontstaan zijn.

– Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd is verouderd. Tim-Koster.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan.

Wijzigingen
– Tim-Koster.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder dit van te voren te melden.

Privacy
– Tim-Koster.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens zullen nooit worden gedeeld, doorgeven, verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

– Tim-Koster.nl probeert de privacy van slachtoffers en/of betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Komt u in de categorie ”Hulpverlening” foto’s tegen waarin de privacy geschonden wordt, neem dan contact met mij op via de contactpagina.

Copyright
– Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Tim-Koster.nl. Wordt deze copyright niet in acht genomen zal er zonder enige waarschuwing een factuur van €75,00 per foto in rekening worden gebracht. Wilt u een of meerdere foto’s gebruiken voor publicatie in bijvoorbeeld krant, website of een andere media vorm? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.

– De volgende websites en personen mogen foto’s overnemen zonder toestemming van Tim-Koster.nl:

Heeft u suggesties of opmerkingen die betrekking hebben op Tim-Koster.nl, neem dan contact met mij op via de contactpagina.